One Comment

    Kupeana hiyo kijiti kwa Raila ni dhiambo.

Leave a Reply